Promocja Castrol Czerwiec 20191. Dokonaj skumulowanego zakupu produktów CASTROL w okresie promocji.
2. Zakup asortymentu CASTROL za:

I) Próg I : 5 000,00 zł - 7 999,99 zł netto - nagroda Bon Towarowy GORDON o wartości 5% od kwoty zakupionego towaru.
II) Próg II : 8 000,00 zł - 11 999,99 netto - nagroda Bon Towarowy GORDON o wartości 7% od kwoty zakupionego towaru.
III) Próg III : powyżej 12 000,00 zł netto - nagroda Bon Towarowy GORDON o wartości 8% od kwoty zakupionego towaru.

3. Bon może być zrealizowany w każdym oddziale HM Gordon.
4. Do zwycięzców Promocji zostanie dostarczony nie później niż do 10.07.2019 wraz z fakturą za 1 zł netto.
5. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów hurtowych, dokonujących zakupów w PLN.
6. Warunkiem udziału w promocji oraz otrzymania nagrody jest brak należności przeterminowanych oraz terminowe regulowanie należności względem firmy GORDON.
7. Podana wartość bonusu jest kwotą brutto.
8. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.od 01.06.2019
do 30.06.2019