Dokonaj skumulowanego zakupu produktów CASTROL w okresie promocji.

Zakup asortymentu CASTROL za:

5 000 zł netto upoważnia do otrzymania Bonu towarowego Gordon o wartości 300 zł.

8 000 zł netto upoważnia do otrzymania Bonu towarowego Gordon o wartości 500 zł.

9 500 zł netto upoważnia do otrzymania Bonu towarowego Gordon o wartości 650 zł.

15 000 zł netto upoważnia do otrzymania Bonu towarowego Gordon o wartości 1 000 zł.

21 000 zł netto upoważnia do otrzymania Bonu towarowego Gordon o wartości 1 600 zł.

30 000 zł netto upoważnia do otrzymania Bonu towarowego Gordon o wartości 2 400 zł.

Bon może być zrealizowany w każdym oddziale HM Gordon.

Do zwycięzców Promocji zostanie dostarczony nie później niż do 10.05.2019 wraz z fakturą za 1 zł netto.

Promocja skierowana do wszystkich klientów hurtowych, dokonujących zakupów w PLN.

Warunkiem udziału w promocji oraz otrzymania nagrody jest brak należności przeterminowanych oraz terminowe regulowanie należności względem firmy ”GORDON”.

Podana wartość bonu jest kwotą brutto.

Bon nie podlega wymianie na gotówkę.


od 01.04.2019
do 30.04.2019